Category : Společnost

2 posts

Společenská kontrola prováděná rodinou nad příslušníky je silná a účinná. Dnes je typické, že v jednom bytě či domě žijí pouze rodiče se svými dětmi, nazýváme je nukleárním typem. Tuto domácnost mohou sdílet i adoptované nebo nevlastní děti. V minulosti bylo častější soužití rozšířené, kde žili i další příbuzní.   Ideální rodina má silný pocit sounáležitosti, silné …
Způsobů, jak si zřídit společnost s ručením omezeným, se nabízí několik. Bývá to jeden ze zásadních kroků v rozvoji každého podnikání. Největším přínosem bývá, že nikdo ze společníků s.r.o. neručí za její závazky celým svým majetkem. Když se stane a firmě hrozí úpadek, riziko exekuce je minimální. Pokud společnost s ručením omezeným zakládá více společníků, je potřeba sepsat …
PAGE TOP