Není snad člověka, který by schodiště denně nepoužil. Najdeme je jak doma, tak v práci a stejně tak velmi často i venku na ulici. Všude nám pomáhají k tomu, aby pro nás výstup či sestup byl co nejsnazší a nejbezpečnější. Ne všechny však tuto službu plní stejně.venkovní schodiště z červeného kamene
 
Víme, že schody mohou být vyrobeny z nejrůznějších materiálů a mít nejrůznější tvar. Každé z nich má své specifické výhody a nevýhody, které je předurčují k použití v nejrůznějších situacích. To však ani zdaleka neznamená, že jsou si rovny, pokud jde o bezpečnost. Ač se nás mohou někteří snažit přesvědčit o opaku, skýtají mnohá nebezpečí.
 
Asi tím nejméně bezpečným druhem jsou jezdící schody, zvané také eskalátory. Přesto jejich obliba stále vzrůstá. Je totiž faktem, že jsou také zdaleka nejpohodlnější – koneckonců se přece nemusíme vůbec hýbat, abychom se dostali nahoru či dolu!
 
Hlavní riziko zde spočívá v nástupu a výstupu a je závislé především na rychlosti, s jakou se eskalátory pohybují. To obvykle nebývá problém například v nejrůznějších obchodních domech, kde jsou nastaveny na poměrně pomalou rychlost. Poněkud jinou situaci najdeme například v pražském metru, kde se některé pohybují skutečně rychle. To může velmi zkomplikovat nástup zejména starým, pomalu se pohybujícím lidem. Mnozí se je proto bojí použít.
 
Poněkud méně nebezpečné, avšak stále s rizikem poněkud větším, než je běžné, jsou schodiště točitá. Problém je zde způsoben především tím, že jedna strana je výrazně kratší, než druhá. Navíc je nutné, aby člověk při chůzi kompenzoval neustálé zatáčení. Kombinace těchto faktorů může vést k velmi nepříjemným nehodám.dřevěné schody na půdu
 
Asi nejbezpečnějším druhem je ten klasický, který najdeme prakticky všude. Není proto divu, že je nejvíce používaný. Poskytuje nejlepší kombinaci pohodlí při stoupání či klesání a bezpečí. Jsou obvykle konstruovány tak, že ani lidé s hendikepem nemají přílišný problém s jejich použitím.
 
Závěrem lze jen říci, že přes všechna výše uvedená fakta dochází k pádům a jiným úrazům na schodech jen zřídka, a skutečně jen málokdy s vážnějšími následky. Není tedy třeba se obávat a můžete je klidně použít. Jsou tu přeci jen od toho, aby nám usnadnily život.