Společenská kontrola prováděná rodinou nad příslušníky je silná a účinná. Dnes je typické, že v jednom bytě či domě žijí pouze rodiče se svými dětmi, nazýváme je nukleárním typem. Tuto domácnost mohou sdílet i adoptované nebo nevlastní děti. V minulosti bylo častější soužití rozšířené, kde žili i další příbuzní.Dítě s bublifukem
 
Ideální rodina má silný pocit sounáležitosti, silné vzájemné pouto, je nesobecká a její členové vzájemně spolupracují. Spojuje je intimita, vzájemná láska a péče a mají uklidňující pocit bezpečí.
 
Nejdůležitější funkce pro společnost je formování spíše člověka než občana. V každém příbuzenstvu se předávají určité tradice, etické zásady a morální pravidla. Jedině toto uskupení je schopné formovat přirozené vlohy dítěte tak, že předává dítěti určitý mravní odkaz a současně v něm probouzí svobodnou vůli. Pro dítě představuje nejlepší kulturní prostředí. Mít úspěch ve výchově neznamená počínat si tak, aby výchova byla něčím nepostradatelným, naopak, znamená to postupovat tak, aby se ten, kdo je vychováván se bez výchovy obešel. Rodiče předávají potomkům sami sebe. Rodíme se jako barbaři, společnost z nás vychovává civilizované lidi.
 
Všeobecně klesá význam rozšířených rodin a jiných příbuzenských skupin. Lidé mají větší tendence ke svobodné volbě partnera, mají větší míra sexuální svobody. Děti běžně dostávají jméno po otci a majetek se obvykle dědí v mužské linii. Často se nově vytvořený manželský pár se stěhuje na nové místo – do nové domácnosti.Mladá rodina na procházce
 
Dopad rozvodu na děti závisí na mnoha faktorech (věku dítěte, intenzitě předchozího konfliktu, zda mají sourozence, prarodiče, zda se dále vídají s oběma rodiči apod.). Interpretace dopadu rozvodu rodičů na děti není jednoznačná, avšak obecně u dětí z rozvedených rodin nacházíme malé, ale trvalé rozdíly oproti dětem z úplných rodin (nižší sebevědomí, horší školní výsledky, střídání zaměstnání v dospělosti, vyšší pravděpodobnost vlastního rozvodu). Mohou ale trpět i napjatými vztahy rodičů, kteří se nerozvedou. Existují náznaky, že v zemích, kde byla vytvořena spolehlivá sociální síť, mají rozvody méně negativní dopad. Nejdůležitější je, aby byly děti milovány a aby byli jejich rodiče zásadoví (ne však despotičtí).