http://bohynekali.cz/ Když vás v životě čas od času přepadne ten nepříjemný pocit o tom, že všechno v životě, ať už je to, co děláme anebo to, k jakému cíli směřujeme, je marnost nad marnost, tak se snažíte nepropadat panice a obracíte svůj vnitřní zrak a své naděje ke goddess Kálí. Ona je pro vás v životě něco jako matka, …