Mama sa už od momentu, čo svoje dieťatko v nemocnici dostane do náručia bude snažiť, aby svojmu potomkovi dala všetko, čo môže. A to vôbec nie len po materiálnej stránke. Lenže, zo stránky spoločenského začlenenia sa človek už aj vo veľmi skorom veku potrebuje dostať do kontaktu aj s inými ľuďmi. Vo veku, keď už naplno rozoznáva matku …