Barterový obchod

Barterový obchod, barterová spolupráce nebo jen barter je vlastně směnný obchod mezi dvěma stranami, které mezi sebou vyměňují zboží či nějaké služby, ale neposkytují si za to peníze ani žádná jiná platidla. Pro přiblížení a jistější představu Vám uvedeme příklad. Dříve, kdy ještě žádná platidla neexistovala, byl barterový obchod jediný způsob, jak mezi sebou mohli lidé obchodovat. Přišli na trh s krávou a vyměnili ji například za 3 pytle mouky. A takhle tedy funguje barter.
uzavření smlouvy

Barter v Čechách

V České republice musí být barter ošetřen směnnou smlouvou, jinak nemůže být uskutečněn. Směnná smlouva je taková dohoda, jak barter mezi stranami bude probíhat a co za co se bude směňovat. Jak je již zmíněno v úvodu u nás se barter nejvíce projevuje v blogování či točení videí na Youtube. Blogeři a Youtubeři dostávají od firem balíčky a jejich úkolem je tyto věci (kosmetika, sladkosti, oblečení, aj.) zrecenzovat a udělat firmě reklamu.
káva nad byznysem

Mnohostranný barter

Ano, barterový obchod může probíhat nejen mezi dvěma stranami, ale může jít být i klidně víc. Pokud však nastane rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu.

Další typy barteru:

1.       Multilaterální barterový obchod U tohoto typu barteru je většinou podmínka registrace, zaplacení vstupního poplatku, sepsání smlouvy. Tento typ je specifický zejména tím, že jste zaregistrováni v databázi a není zde časově určeno, kdy bude spolupráce probíhat. Multilaterální barter je v podstatě ještě „novinkou“ na trhu.

2.       Částečný barter U tohoto typu zase záleží na domluvě mezi stranami na jakém podílu se shodnou, že strana za zboží či službu zaplatí a tu uhradí finančními prostředky a zbylý podíl se uhradí službou či zbožím.

Nakonec je dobré říct, že barter má jistě mnoho výhod. Jelikož můžete směnit zboží či služby, na které byste mimo jiné nikdy neměli dostatek financí, atd.

About the Author

You may also like these

No Related Post