Ekonomika a životní úroveň

Jak už bylo napsáno výše, životní úroveň mohou ovlivnit faktory, s kterými se setkává denně. Může se jednat o vzdělání, které následně ovlivní výběr našeho povolání a tedy i naši aktuální životní úroveň. Samozřejmě hodně do sebe má i to v jaké zemi svou práci vykonáváte. Nebudeme si nalhávat, že je životní úroveň všude stejná. Ekonomika je určitě skvělým ukazatelem životní úrovně každého z nás a to pomocí hrubého domácího produktu neboli HDP. Nejlépe si v tomto ohledu vede Lucembursko, Dánsko nebo Finsko. Naše země na tom není nijak špatně, ale co se týká zemí TOP 3, rozhodně na ně nestačíme a stačit v nejbližší době ani nebudeme. Jsou to země s jinými návyky, s jinou životní úrovní a země pokrokové. Bohužel i Evropa se potýká s chudobou. Chudoba se nejčastěji pozná podle propracovanosti sociálního systému země. Mezi země kde se s tímto problémem potýkají, řadíme Bulharsko, Rumunsko nebo také Řecko.

úspory

Kde Vám vzroste životní úroveň?

Životní úroveň se hodně cení podle peněz, které dostanete za práci. Žijeme v moderní době, které peníze vládnou. Pokud tedy ony jsou pro Vás tím pravým ukazatelem dobré životní úrovně v Lucembursku a Dánsku najdete tu nejvyšší průměrnou měsíční mzdu. Jenomže je potřeba se podívat na druhou stranu věci a to životní náklady v této zemi. Je tedy dobré si spočítat, co Vás ze standardní mzdy po zaplacení životních nákladů zbyde a co si můžete za tyto peníze pořídit. A to Vám teprve ukáže, jak si stojíte v pozici životní úrovně. Druhým způsobem jak lze měřit životní úroveň, je pomoci průzkumu veřejného mínění. Díky těmto průzkumům se dozvídáme přímo od lidí, jak si oni sami cení svou životní úroveň neboli svou kvalitu života.

auto

Životní styl a životní potřeby

Je to téma, které je často propírané. Nejedná se zde, ale pouze o uspokojování hmotných potřeb, ale také o kvalitě bydlení, volný čas a životní prostředí. Ze svojí životní úrovni bychom měli nakládat šetrně a vážit si všech statků, které si můžeme dopřát.

About the Author

You may also like these

No Related Post