Nejjednodušší cesta

Způsobů, jak si zřídit společnost s ručením omezeným, se nabízí několik. Bývá to jeden ze zásadních kroků v rozvoji každého podnikání. Největším přínosem bývá, že nikdo ze společníků s.r.o. neručí za její závazky celým svým majetkem. Když se stane a firmě hrozí úpadek, riziko exekuce je minimální. Pokud společnost s ručením omezeným zakládá více společníků, je potřeba sepsat společenskou smlouvu.
Pracovní schůzka
Rovněž by neměl chybět obchodní plán na následující období. Rozhodně je potřeba dopředu rozdělit podíly práce zajišťující chod firmy a jak a za co bude každý ze společníků odměňován. Ušetří to pozdější neshody a rozčarování. Základní kapitál je stanoven na symbolickou jednu korunu, ale odborníky je doporučován minimální vklad alespoň padesáti tisícový. Vložit do firmy se může i nepeněžitý vklad, který musí ocenit soudní znalec. Před založením společnosti s ručením omezeným je potřeba připravit tyto dokumenty: společenskou smlouvu, živnostenské oprávnění, výpisy z rejstříku trestů všech jednatelů, výpis z katastru nemovitostí a listinu o splnění vkladových povinností. V současné době si můžete vybrat, komu založení společnosti svěříte. Ověřit jeho solidnost můžete na internetových stránkách. Celý proces bude trvat asi měsíc a poplatky za provedené služby rovněž počáteční investici navýší. Jakmile bude vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku, je nutné se do patnácti dnů zaregistrovat na finančním úřadě.

Spojené ruce spolupracovníků

K založení společnosti s ručením omezeným

Založit společnost s ručením omezeným trvá u notáře jeden den. Protože je notář státem delegovaná osoba, s právnickým vzděláním, může vaši společnost zapsat přímo do obchodního rejstříku. A vy nebudete potřebovat žádné prostředníky. Ušetříte na provizích a zbytečných poplatcích. Nečeká vás žádné papírování. Ani fronty. Možnost založit společnost s ručením omezeným na klíč je jedna z dalších možností. Trvat to už bude pět až deset dnů a je to finančně méně výhodné.

About the Author

You may also like these