Category : Firmy

2 posts

Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud má daňový subjekt uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo za něj daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce či advokát na základě udělené plné moci, je lhůta automaticky prodloužena o tři měsíce. Mimo to může daňový subjekt požádat o prodloužení lhůty a …
Agentury             Pokud s pořádáním akcí tohoto typu nemáte zkušenosti, nebo si myslíte, že byste to sami nezvládli. Máte k dispozici mnoho agentur, které se o vše potřebné postarají.             Berte v potaz hlavně to, že akce toho typu se musí naplánovat několik měsíců předem. Agentury si vedou přesnou databázi kdy a kde je volné místo pro váš …
PAGE TOP