Má fotovoltaika ČR budoucnost?


V posledních několika letech se začíná ekologie dostávat stále více do popředí. Mnohé státy, a mezi nimi i Česká republika, se snaží snížit množství produkovaných emisí. A jednou z cest, jak toho dosáhnout, je i přechod na takzvané obnovitelné zdroje energie.

V podstatě to znamená výrobu elektřiny takovým způsobem, který nevyžaduje těžbu či využívání jakýchkoliv omezených zdrojů, jako jsou například fosilní paliva. V současné době pak dokážeme vyrábět elektřinu za pomoci vody, větru či Slunce.

elektrina1

A právě solární energie si získává stále více pozornosti. Na rozdíl od větru, který je vázán na oblasti, kde stabilně fouká silnější vítr, či vodní, kde je potřeba vodní zdroj, ať už řeka či moře, Slunce svítí na celou naši planetu. Teoreticky by tedy měl být tento způsob získávání elektřiny využitelný kdekoliv.

Je pravdou, že ještě před nedávnem byla fotovoltaika ČR silně propagována, jako čistý zdroj elektrické energie. I z tohoto důvodu si mnoho lidí koupilo vlastní solární panely a dalo si je například na střechy. Nikdo se však příliš nezamýšlel nad tím, zda skutečně máme vhodné podmínky k získávání elektřiny tímto způsobem.

Faktem totiž je, že solární panely pracují naplno pouze za jasného dne a přímého Slunečního světla. Avšak pokud se podíváme na dlouhodobý průměr počasí, zjistíme, že valnou většinu roku je pod mrakem, nebo alespoň polojasno, což jejich výkon značně snižuje.

fotovoltaika1

Dále je potřeba vzít v úvahu, že ačkoliv v létě nám Slunce svítí dlouho, v zimě je hodin slunečního svitu jen pár. A ty budou zřetelně chybět.

Výsledkem toho všeho je, že solární panely zkrátka nedokážou vyrobit dostatečné množství proudu. A pokud ano, je jich potřeba poměrně hodně – asi všichni známe pole, zastavěná právě těmito panely. To samozřejmě pro přírodu není nic přínosného.

Je tedy jasné, že bude potřeba najít jiný čistý zdroj elektřiny, vhodnější pro naše podmínky. Jen tak budeme skutečně ekologičtí.

About the Author

You may also like these