Zabezpečení vozidel

Různé druhy zabezpečením mají své kladné, ale i záporné stránky. V podstatě je můžeme rozdělit na 3 skupiny  – autoalarmy, imobilizéry a systémy pro vyhledávání odcizených vozidel. Autoalarmy signalizují opticky a akusticky napadení vozu nebo jeho částí. Imobilizéry blokují spuštění motoru a tedy možnost odjet s kradeným vozem po vlastní ose. Systémy pro vyhledávání vozidel umožňují jejich nalezení v průběhu nebo po odcizení. Nejefektivnější je kombinace všech 3 způsobů zabezpečení, samozřejmě je to i pořizovací ceně zabezpečení.

auto zloděj

Autoalarmy

Princip jejich fungování je takový, že opticky (blikáním světel) a akusticky (houkáním sirény)signalizují napadení některé ze střežených zón vozu. Ve městech s hustou zástavbou a přeplněnými parkovišti však houkajícímu vozu málokdo věnuje pozornost. Alarm může být užitečný, parkujete-li s vozem např. u domu na svém pozemku a jste na blízku. Některé alarmy jsou vybaveny GSM modulem, který informaci o spuštěném poplachu přenáší na váš mobilní telefon.

Imobilizéry

Jejich použití je velmi efektivní. Novější vozy jsou vybaveny imobilizérem přímo z výroby. U imobilizérů dodatečně instalovaných do vozu může nastat problém při případném řešení záruční opravy, protože byl proveden zásad do elektroinstalace vozu, což výrobci nevidí zrovna rádi. Může totiž vést nejen ke ztrátě záruky, ale i k poškození vozu.
auto klíč

Systémy pro vyhledávání vozidel

V zásadě existují 2 způsoby vyhledávání. Prvním z nich je určení polohy vozu pomocí GPS a přenos s údaji o poloze prostřednictvím GSM sítě do mapových podkladů na dispečink nebo přímo do aplikace na mobilním telefonu zákazníka. Na trhu jsou však dostupné rušičky GPS či GSM signálu, při jejich použití je vyhledávací systém neúčinný.

Druhým způsobem je využití rádiové sítě, která se nedá odrušit. Tyto systémy mohou mít i vlastní zdroj energie, nejsou tedy závislé na napájení akumulátorem vozu a především jsou pak mnohem obtížněji dohledatelné případným zlodějem.

About the Author

You may also like these